Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘Science’

ایپ‌ها و شکاف‌ها در ذهن

(بخشی از کتاب «پروژه ی اِیپ های بزرگ»[۱] ویراسته پائولا کاوالیری و پیتر سینگر ‹۱۹۹۳›)

آقای محترم،

شما برای نجات گوریل ها، درخواست اعانه کرده اید. مسلماً این کاری است بسیار ستودنی؛ ولی ظاهراً توجه ندارید که هزاران کودک در همان قاره ی آفریقا در حال رنج بردن هستند. تا زمانی که آخرین کودکان انسان نجات یافته باشند برای نگران گوریل ها شدن فرصت خواهیم داشت؛. پس لطفا بگذارید اولویت ها را درست انتخاب کنیم!

احتمالا این نامه ی فرضی می توانست نوشته ی هر انسان خوش نیتی باشد. هدف من از کنایه زدن به آن، این نیست که بگویم اولویت دادن به کودکان انسان کار اشتباهی است. من انتظار دارم که همینطور هم باشد؛ ولی تنها می خواهم به این واکنش خودکار و استاندارد دوگانه ی «گونه پرستان»[۲] اشاره کنم.

بسیاری از انسان ها بدون هیچگونه جر و بحثی معتقدند که نوع بشر مستحق طرز رفتار ویژه ای است. برای فهم این نکته، نامه ی زیر را بخوانید که در آن نام گونه ی انسان [کودک] با گونه ی دیگری جایگزین شده است:

آقای محترم،

شما برای نجات گوریل ها، اعانه درخواست کرده اید. مسلماً این کاری است بسیار ستودنی؛ ولی ظاهراً توجه ندارید که هزاران مورچه خوار در همان قاره ی آفریقا در حال رنج بردن هستند. تا زمانی که آخرین مورچه خوار نجات یافته باشد برای نگران گوریل ها شدن فرصت خواهیم داشت؛ پس لطفا بگذارید اولویت ها را درست انتخاب کنیم!

نامه ی دوم به روشنی این پرسش را دامن می زند که: چه چیز مورچه خوار این قدر ویژه است؟ این قطعا سوال خوبی است؛ و پیش از جدی گرفتن قضیه باید به آن پاسخ قانع کننده ای بدهیم. ولی در مورد نامه ی نخست برای بیشتر مردم هرگز چنین پرسشی مطرح نمی شود. چه چیزی انسان را بسیار ویژه می سازد؟ همانطور که گفتم من این پرسش را نفی نمی کنم. به احتمال قوی این پرسش پاسخ قاطعی هم دارد. تنها انتقاد من به قصور از تفکر درباره ی این است تا که چرا چنین پرسشی درباره ی انسان مطرح نمی شود.

فرض ضمنی گونه پرستان بسیار ساده است: انسان ها انسانند و گوریل ها گوریل. شکاف بین این دو گونه، به قعر یک دره است  و ارزش زندگی یک کودک بیش از ارزش زندگی همه ی گوریل های جهان است. «ارزش» زندگی یک حیوان تنها به قدر هزینه ی جایگزین کردن آن برای صاحبش است، یا در مورد یک گونه ی در حال انقراض، [جبران فقدان آن گونه] برای انسانیت. ولی وقتی برچسب «هوموساپینس»[۳] به چیزی خورد، حتی اگر آن چیز یک بافت جنینی فاقد احساس باشد، ناگهان ارزش زندگی اش سر به فلک می زند.

من این طرز اندیشیدن را «ذهنیت ناپیوسته»[۴] می نامم. (بیشتر…)

Advertisements

Read Full Post »

دانشگاه بركلی

http://evolution.berkeley.edu

دانشگاه آریزونا

http://lifescirnce.asu.edu/evolution

دانشگاه هاروارد

http://mcb.harvard.edu/biolinks.html

دانشگاه آكسفورد

http://evolve.zoo.ox.ac.uk

Human Origin Program برنامه ریشه یابی فرگشتی انسان

Smithsonian Institution`s journey through five million years of human evolution.

http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins

Human Evolution: The Fossil Evidence گالری سه بعدی فسیل های انسان

3D gallery of the skulls of five modern primate relatives and five fossil ancestors of humans contains, each of which may be rotated through 360 degrees. With accompanying descriptions.

http://www.anth.ucsb.edu/projects/human

Understanding Evolution فرگشت ادراكی – دانشگاه برکلی كالیفرنیا

For teachers at all grade and experience levels teach evolution. Created by the University of California Museum of Paleontology.

http://evolution.berkeley.edu

Modern Human Origins خاستگاه انسان امروزی

A reference site for information on human evolution, with images of hominid specimens arranged by species and site, papers written by C David Kreger, and a bibliography.

http://www.modernhumanorigins.com

Becoming Human

Arizona State University’s Institute for Human Origins reviews four million years of human evolution in an interactive documentary. Includes an extensive glossary, a bibliography, and an annotated set of links. [Requires Flash and a high-speed internet]

http://www.becominghuman.org

Strange Science: The Rocky Road

A collection of misguided attempts to explain natural history, including honest and dishonest mistakes.

http://www.strangescience.net

BBC Education: Evolution بخش آموزش بی بی سی – فرگشت
Educational site featuring the full text of Origin of Species, essays on Darwin and interactive learning activities.

http://www.bbc.co.uk/education/darwin

Enter Evolution: Theory and History

Evolutionary topics and scientists in their historical context – from Museum of Paleontology, UC-Berkeley.

http://www.ucmp.berkeley.edu/history/evolution.html

Evolution and Nature of Science برای دبیران دبیرستان – دانشگاه ایندیانا

Lessons for teaching evolution and the nature of science in high school biology.

http://www.indiana.edu/~ensiweb

Richard Dawkins ریچارد داوکینز

Biographical and research resource about the evolutionary biologist, including a schedule of events, list of publications, and other resources in evolution.

http://richarddawkins.net

Evolution: Darwin

Supporting material for the «Evolution» TV series. Includes informative activities.

http://www.pbs.org/wgbh/evolution/darwin

Replicators: Evolutionary Powerhouses

Extensive and interactive educational resource providing information on biological and cultural evolution, language development, and philosophy.

http://library.thinkquest.org/c004367

PBS: Evolution آموزش تكامل

Online course and guide for teachers plus lessons for students.

http://www.pbs.org/wgbh/evolution/educators

Prehistoric Cultures فرگشت فرهنگی

Lecture notes for a course covering human and pre-human history.

http://www.d.umn.edu/cla/faculty/troufs/anth1602

BBCi – Cavemen چند فیلم در مورد تكامل انسان

Essays, and videos related to the BBC series about human evolution.

http://www.bbc.co.uk/science/cavemen/chronology

Online Biology Textbook كتاب های آنلاین و رایگان زیست شناسی

Constantly updated and revised college-level biology textbook available online for free.

http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/biobk/biobooktoc.html

Human Origins and Evolution in Africa فرگشت انسان در آفریقا

Links for primates, human evolution and paleoecology, course notes on Human Origins, and Jeanne Sept`s personal web pages at Indiana University.

http://www.indiana.edu/~origins

Fossil Hominids: The Evidence for Human فسیل های جنس انسان

An overview of human evolution, summarizing current thinking and describing the fossil evidence for Australopithecus and Homo.

http://www.talkorigins.org/faqs/homs

Evolution Activities from Access برای معلمان

Teaching materials related to various aspects of evolutionary biology.

http://www.accessexcellence.org/ae/aepc/wwc/1995

Institute of Human Origins انستیتو منشاء انسان – دانشگاه آریزونا

A non-profit, multidisciplinary research organization, affiliated with Arizona State University, dedicated to the recovery and analysis of the fossil evidence for human evolution.

http://www.asu.edu/clas/iho

Life and Times of Early Man زندگی و دوران انسان اولیه

Overview of major groups of hominids.

http://members.aol.com/donnclass/earlyman.html

Leakey Foundation

Non profit organization site with several articles, glossary, and links section.

http://www.leakeyfoundation.org

* گردآوری: فرخ فرپژوه – سایت سکولاریسم

Read Full Post »

« Newer Posts